Buget

Bugetul comunei Hanesti pentru anul 2017:

BUGETUL INITIAL 2017 TOTAL
BUGETUL INITIAL PT FUNCTIONARE
RECTIFICARE BUGET DE DEZVOLTARE LA 04.04.2017
RECTIFICARE BUGET DE DEZVOLTARE LA 20.06.2017
RECTIFICARE BUGET DE EDEZVOLTARE LA 29.11.2017
RECTIFICARE BUGET DE FUNCTIONARE LA 29.09.2017
RECTIFICARE BUGET DE FUNCTIONARE LA 29.11.2017
RECTIFICARE BUGET DEZVOLTARE LA 29.09.2017
RECTIFICARE BUGET DEZVOLTARE LA 31.08.2017
RECTIFICARE BUGET DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII RECTIFICAT LA 31.08.2017
RECTIFICARE BUGET FUNCTIONARE LA 20.06.2017
RECTIFICARE BUGET FUNCTIONARE LA 31.08.2017
RECTIFICARE BUGET TOTAL LA 20.06.2017
RECTIFICARE BUGET TOTAL LA 29.09.2017
RECTIFICARE BUGET TOTAL LA 31.08.2017
RECTIFICARE BVC LA 29.112017 TOTAL

SITUATII FINANCIARE LA 30.09.2017
SITUATII FINANCIARE LA 30.06.2017
SITUATII FINANCIARE LA 31.03.2017 SI ANEXE

Bugetul initial al comunei Hanesti pentru anul 2015:

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018

BILANT SI SITUATII FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2014
BILANT SI SITUATII FINANCIARE PE TRIM III 2014
BILANT SI SITUATII FINANCIARE TRIM II 2014

Bugetul comunei Hanesti pentru anul 2014:

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala 31.03.2014
Situatia fluxurilor de trezorerie 31.03.2014
Situatia fluxurilor de trezorerie 31.03.2014
Bilant 31.03.2014
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala 31.03.2014
Plati restante
Contul de rezultat patrimonial
VENITURI: v02d, v02f, v02t, v10, v10f,
CHELTUIELI:ch02d, ch02f, ch02t, ch10f, ch10t

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014 – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE la data de 10.02.2014
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014 – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE la data de 10.02.2014
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2015-2017 la data de 10.02.2014

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014 – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE la data de 28.10.2014
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014 – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE la data de 28.10.2014
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2015-2017 la data de 28.10.2014

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014 – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014 – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2015-2017

Bugetul comunei Hanesti pentru anul 2013:

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2014-2016